ProjektyZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup usługi doradczej

Internacjonalizacja POPW

PANWOOD Paweł Panasiuk składa zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego

związanego z internacjonalizacją działalności firmy Panwood Paweł Panasiuk (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP

w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

Planowany okres realizacji: do 15 czerwca 2022.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia dostępnym do pobrania z poniższego linku oraz złożenie oferty na

wykonanie, poprzez pocztę e-mail, w terminie do dnia 16.05.2022 r. do godz 16.00.

https://we.tl/t-N6WYLCrdfJ


SZACUNEK WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

nr 1. Internacjonalizacja POPW

PANWOOD Paweł Panasiuk zamierza w najbliższym czasie ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup pilarko - łuparki związany z internacjonalizacją działalności firmy PANWOOD Paweł Panasiuk (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

Zwracamy się z prośbą o wycenę.

Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) pilarko-łuparki do drewna kominkowego

Przedmiotem wyceny jest dostawa do siedziby Zamawiającego urządzenia: pilarko-łuparki do drewna kominkowego. Specyfikacja urządzenia:

1. Maksymalna średnica ciętego drewna – min. 37 cm;

2. Tarcza tnąca o średnicy min. 900mm;

3. Nacisk tłoka min. 11t;

4. Wbudowana chłodnica i podgrzewacz oleju hydraulicznego;

5. Napęd elektryczny o mocy min. 15 kW;

6. Możliwość regulacji szybkości wysuwu tarczy;

7. Przenośnik taśmowy o długości min. 4mb;

8. Gwarancja na maszynę min. 1 rok;

9. Zapewnienie dostępności do części zamiennych przez min. 10 lat;

wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz materiałami eksploatacyjnymi warunkującymi działanie urządzenia.

Przedmiot wyceny obejmuje bezpłatne uruchomienie i przeszkolenie personelu obsługującego maszynę w siedzibie Kupującego. Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 12 m-cy. od daty zakupu. Kod i nazwa CPV: CPV 42900000-5

Termin nadsyłania odpowiedzi - do dnia 12.05.2021r. (środa) do godz. 15.00.

Odpowiedź należy składać pisemnie, tj. osobiście, drogą pocztową na adres: Lipowa 5, 18-106 Turośń Kościelna lub przesłać e-mailem na adres: biuro@panwood.pl


Firma Panwood Paweł Panasiuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Strategia wejścia na rynek zagraniczny firmy PANWOOD Paweł Panasiuk”.

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2020r. do 30.09.2020r.

Celem projektu jest przygotowanie strategii wejścia na rynek zagraniczny, który zostanie określony w toku analizy jako najbardziej obiecujący pod kątem produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo.

Firma działa w branży drzewnej. Zajmuje się produkcją drewna kominkowego, opałowego i rozpałki. Posiada profesjonalny park maszynowy, skład surowca, magazyn gotowego produktu i suszarnię do drewna, co zapewnia jej duże możliwości przerobowe i szybką realizację zamówień. Produkty, z jakimi firma Panwood Paweł Panasiuk chce wejść na rynek zagraniczny to drewno kominkowe suszone komorowo, brykiet, pellet i ekogroszek.

Produktem końcowym wytworzonym w trakcie realizacji projektu będzie dokument opisujący strategię wejścia na rynek zagraniczny firmy Panwood Paweł Panasiuk.

Dzięki strategii firma będzie przygotowana do wejścia na nowy rynek, na którym będzie oferować swoje produkty. Na potrzeby rynku zagranicznego produkty będą wytwarzane przez pracowników firmy zatrudnionych w Podlaskim.

Wartość projektu: 55 350,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 38 250,00 PLN


Firma Panwood Paweł Panasiuk realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Bon antywirusowy”

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020r. do 30.04.2021r.

Celem projektu jest dywersyfikacja profilu działalności firmy i wprowadzenie do oferty nowych produktów w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe.

Firma działa w branży drzewnej. Zajmuje się produkcją drewna kominkowego, opałowego i rozpałki. Posiada profesjonalny park maszynowy, skład surowca, magazyn gotowego produktu i suszarnię do drewna, co zapewnia jej duże możliwości przerobowe i szybką realizację zamówień. Dzięki dofinansowaniu zostanie uruchomiona linia tartaczna do produkcji elementów palet co pozwoli firmie wprowadzić nowe produkty oraz zdywersyfikować profil działalności.

Wartość projektu: 169 494,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 987,68 PLN


Firma PANWOOD Paweł Panasiuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja firmy PANWOOD Paweł Panasiuk na rynku niemieckim”.

Celem projektu jest przygotowanie firmy Panwood Paweł Panasiuk do wejścia ze swoim produktem na rynek niemiecki.

Planowane efekty: Internacjonalizacja produkcji przyczyni się do dywersyfikacji rynków zbytu, wzrostu sprzedaży, maksymalizacji zysków. Firma planuje sprzedawać drewno opałowe kominkowe na terenie Niemiec. Zaplanowane w projekcie zadania pozwolą na osiągnięcie założonych wskaźników. Po wejściu na rynek firma zostanie dostawcą drewna opałowego kominkowego i eksporterem na rynku niemieckim.

Zadania zaplanowane do przeprowadzenia w ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją to: 1. Zakup środków trwałych, 2. Wytworzenie materiałów marketingowych, 3. Udział w targach w charakterze wystawcy.

Wartość projektu: 289 375.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 195 075,00 PLN