Ekogroszek


Ekogroszek

Ekogroszek

Ekogroszek, powstający na bazie węgla kamiennego, cechuje się niską zawartością siarki. Dodatkowo, spalany w specjalnych piecach z podajnikiem, emituje znacznie mniejszą (w porównaniu do pieców rusztowych) emisję gazów cieplarnianych, przy zachowaniu dużej sprawności kotłów (nawet 90%). Już te właściwości pozwalają na spełnienie rygorystycznych norm ekologicznych, które wprowadzono w Polsce wraz z jej przystąpieniem do UE.

Ekogroszek jest paliwem stałym często nazywanym "paliwem XXI wieku". O jego ekologicznym charakterze decyduje kilka czynników. Wśród nich najważniejszymi są: proces produkcji (mający niemały wpływ na właściwości), a także sam sposób spalania produktu.

Ekogroszek powstaje wyłącznie z wyselekcjonowanych partii węgla, które charakteryzują się dużą kalorycznością, przy stosunkowo małej wilgotności i ilości substancji niepalnych. Ważnymi parametrami branymi pod uwagę przy produkcji ekogroszku są niska zawartość siarki oraz popiołu węgla, który ma być użyty w tym procesie. Dodatkowo, wielokrotnie płukany i przesiewany w produkcji węgiel, często zostaje również wzbogacany, a wszystko to by zapewnić mu jak największą energetyczność. W efekcie powstaje produkt ubogi w siarkę (mniej niż 0,6% masy), o niskiej zawartości popiołu i małej wilgotności (oba parametry poniżej 10% masy), charakteryzujący się wysoką wartością opałową. Przekłada się to bezpośrednio na ilość spalanego opału: aby wyprodukować jednostkę ciepła musimy zużyć mniej kilogramów ekogroszku, niż innego materiału opałowego. Nie trudno wydedukować, że mniej spalonych kilogramów to mniej zanieczyszczeń oraz mniejsze koszty.

Właściwości i zalety:
  • najwyższy standard jakości
  • zawsze suchy węgiel, 100% węgiel kamienny
  • badany przez akredytowane laboratorium
Parametry:
  • wartość opałowa ca. 26 MJ
  • ciepło spalania 27-30 MJ
  • popiół < 0,6%
  • wilgotność ca. 10%
  • zawartość siarki < 0,6%

Zapraszamy na naszą stronę poświęconą tylko i wyłącznie naszemu ekogroszkowi: www.suszony-ekogroszek.pl
Znajdą tam Państwo podstawowe informacje i praktyczne porady dotyczące ogrzewania ekogroszkiem